"Moss Elektro er førstevalget på tyngre installasjoner"

«Vi er svært fornøyde med arbeidet Moss Elektro har utført. Når det det skal settes opp tyngre installasjoner, er det de vi kontakter.»

Havnemiljø fra Borg Havn IKS

Moss Elektro har bistått med alt fra HMS til koblingsteknikk og marin utforming hos Borg Havn IKS.

I et havnemiljø hvor det er mye lasting, lossing og generell havnetrafikk, må de elektriske installasjonene tåle tøff bruk og være i henhold til HMS. I tillegg er installasjonene utsatt for vær og vind, året igjennom.

Et prosjekt styrt av erfaringer

Bakgrunnen for prosjektet var erfaringer Borg Havn IKS har gjort med hensyn til:

  • HMS (lys, farge, skilting, plassering)
  • Funksjon (koblingsteknikk, utbyttbare deler ved skade, beskyttelse)
  • Marin utforming (utfordrende miljø, påkjenning)

Selve installasjonen, el-skap helt ved kaikanten og mellom pullerter, var det Moss Elektro som stod for. Skapene skal forsyne laste/losseutstyr, samt gi landstrøm til skip. Installasjonene er viktig for infrastrukturen på kaianlegget og hører til oppdrag vi kun betror solide leverandører.

Kaia ved Borg Havn IKS i Oslo.

- Moss Elektro leverte etter alle spesifikasjoner og etter tidsplan. Ved lignende prosjekter vil Moss Elektro være en god referanse som vi har tillit till, sier Pål Erling Johnsen hos Borg Havn IKS.

Fakta om kaien

  • Kaien er 343 meter, siste forlengelse er 152 meter.
  • Vi kan forsyne mobile havnekraner med 690 V.
  • I tillegg er det strømposter på 400 V og 230 V for losseutstyr o.l.
  • Dybde ved kaifront er 13,5 meter.