Automasjon

Automasjon betyr i korte trekk å sette sammen systemer som styrer og kontrollerer prosesser av seg selv

Skjermen til et automasjonssystem, installert i bedrift av Moss Elektro.

Med automasjon kan du samkjøre systemene i bedriften, og frigjøre tid. Løsningene kan tilpasses etter ditt behov.

Målet er å frigjøre ressurser og effektivisere tidsbruken i bedriften. Automasjon kommer ofte til nytte i industrien, men også innen bygg, skip og forskjellig infrastruktur. Moss Elektro håndterer de aller fleste automasjonsoppdrag.

Tilpasset kundens behov

Blant automasjonsoppdragene vi løser finner du ofte programmert logisk styring (PLS) som en del av løsningen. Dette er styringsenheter vi programmerer til å løse ulike oppgaver, som for eksempel å helautomatisere eller stoppe/starte mekaniske prosesser etter feedback fra sensorer. 

PLS-enheter kan programmeres til å styre et bredt spekter av prosesser i industrien, og vi tilpasser oss kundenes behov og ønsker.

Til PLS-styring hører HMI (human-machine interface) ofte med. Dette er enheter vi programmerer til å være kontroll- eller overvåkningsenheter i systemet. Det er enheter som presenterer systemet slik at det blir enklere å bruke. De gjør det også mer brukervennlig å lese av status og data. HMI-enheten er dessuten grensesnittet man aktivt kan endre parameter på eller styre PSI-systemet fra.

Ut fra dette løser vi automatiseringsoppdraget i samarbeid med kunden. Vi er gjerne med på hele prosessen, slik at vi kan gå inn som rådgiver og identifisere behovene.

Hvert oppdrag en ny utfordring

De forskjellige kundene våre har svært ulike behov. Arbeidshverdagen går i alt fra å bytte ut reléstyringer og eldre PSI-systemer, til service og vedlikehold av eksisterende installasjoner. Vi kan også bygge systemer fra «scratch», og her er noen eksempler på oppdrag vi utfører:

  • Service og vedlikehold av produksjonslinjer
  • Bygging av maskineri og innretninger for å hjelpe produksjonen
  • Vision-kamera, for sjekk og kvalitetskontroll av produkter
  • Transportbaner og pallbaner
  • Pneumatiske innretninger

Tror du bedriften din kunne hatt godt av et automasjonssystem? Vi kan hjelpe deg å finne ut hva du trenger. Ta kontakt med oss her, og vi kommer tilbake til deg.