KNX-system

Et KNX-system gjør næringsbygget smart, og gir deg bedre oversikt over alt fra økonomi til hvordan systemene i bygget driftes.

KNX-system hos en bedrift, installert av elektriker fra Moss Elektro.

Ved å gjøre næringsbygget smart, får du forutsigbarhet i utgiftene og bedre kontroll over de ulike funksjonene til systemene du har i bygget fra før. Alt kan settes opp etter dine ønsker.

Smart styring av bygninger med KNX

Har du lurt på hvordan «hjertet» i et næringsbygg fungerer? Har du tenkt på hvordan lys, kjøling, varme og ventilasjon jobber sammen for å skape best mulig inneklima og arbeidsmiljø? Ofte styrer et såkalt KNX-system alle disse prosessene i bakgrunnen. KNX er smart og energibesparende styring av komplekse bygninger, og har mange fellestrekk med systemer man ofte kaller «smarthus»-løsninger i forbrukermarkedet.

KNX er en åpen standard innenfor byggautomasjon på tvers av hele verden. Fordelen med dette er at alle godkjente KNX-produkter kan «snakke sammen» uavhengig av produsent. Dette gjør KNX fleksibelt med tanke på funksjonalitet, driftssikkerhet, utbedringer, reparasjoner og så videre

Spar energi, tid og penger!

I praksis vil en bruker, som typisk er en driftsteknikker eller en vaktmester, oppleve at man får større innflytelse over systemet i hele bygget. Samtidig får man mulighet til å styre energibruken gjennom ett system fremfor å måtte forholde seg til flere separate løsninger.

På bakgrunn av dette kan man ofte oppnå betydelige energibesparelser med KNX. Potensialet for energibesparelse vil naturligvis variere mellom hvert enkelttilfelle, men ved rehabilitering av næringsbygg ser man ofte en energibesparelse på mellom 30 og 40 prosent. Det er heller ingenting i veien for å utstyre også privatboliger med et KNX-system, for å senke energikostnadene.

KNX er en fleksibel løsning

Den åpne standarden og såkalte «gateways» (grensesnitt som kan snakke med andre systemer), betyr at KNX-løsninger enkelt kan kommunisere med andre typer styringssystemer. I tillegg er Moss Elektro fleksible på hvilke KNX-produkter vi kan tilby. Vi er ikke bundet til produkter fra én enkelt produsent eller leverandør, men står fritt til å velge løsninger fra alle de kjente KNX-leverandørene i Norge. Dette gir oss muligheten til å alltid velge den beste løsningen på vegne av kundene våre.

På grunn av kompleksiteten til KNX er løsningene krevende å sette opp. Arbeidet må derfor alltid utføres av installatører med nødvendig sertifisering. Moss Elektro har denne sertifiseringen, og derfor kan du føle deg trygg på at systemene blir installert korrekt. Den jobben tar vi, mens du får en smartere hverdag med et system rigget for fremtidens forbruksmønster.