Lover, regler og støtteordninger for elbillading i borettslag

Den 1. januar 2021 trådde viktige endringer i Borettslagsloven i kraft.

Rett til å kreve lademuligheter

§ 5-11 a i Borettslagsloven gjør det klart at styret må ha en sakelig grunn for å nekte noen å sette opp et ladepunkt for elbil på egen parkeringsplass:

Borettslagsloven § 5-11 a Rett til å setje opp ladepunkt for elbil og ladbar hybridbil

Ein andelseigar som disponerer eigen parkeringsplass på eigedomen til burettslaget, har med samtykke frå styret rett til å setje opp ladepunkt for elbil og ladbar hybridbil i tilknyting til parkeringsplassen. Samtykke kan berre nektast om det ligg føre ein sakleg grunn til det.

Tilsvarende lovgivning finner man også i Eierseksjonsloven § 25 a, som gjelder for sameier:

Eierseksjonsloven § 25 a Rett til å sette opp ladepunkt for elbil og ladbar hybridbil

En seksjonseier som disponerer egen parkeringsplass på eierseksjonssameiets eiendom, har med styrets samtykke rett til å sette opp ladepunkt for elbil og ladbar hybridbil i tilknytning til parkeringsplassen. Samtykke kan bare nektes om det foreligger saklig grunn til det.

Les også: Vi er eksperter på elbilladere 

Unntak fra retten til å kreve ladepunkt for elbil

Lovverket gir ikke en beboer en absolutt rett til å kunne sette opp lading for elbilen sin. Styret i det aktuelle borettslaget/sameiet kan fortsatt gi avslag, hvis det finnes en saklig grunn for det. Eksempler på saklige grunnen som taler mot å opprette ladepunkter kan være forhold som geografi eller plassbegrensninger ved parkeringen, eller at det vil påføre store kostnader for andre beboere.

Moss Elektros erfaring er dog at de fleste styrer i norske borettslag er imøtekommende når det gjelder ønsker om gode ladeløsninger, ettersom elbiler tross alt har blitt svært vanlige. Mange styrer er også på utkikk etter gode kollektive løsninger for sine beboere, som Elaway. Med Elaway trenger man dessuten ikke tenke på kostnadene ved å sette opp ladelanlegget, da dette dekkes av Elaway selv – man betaler kun for egen bruk.

ikke vær redd for å dra på langtur med elbil

Med dagens elbiler er ikke lenger langturer problematiske, og det bygges stadig flere ladestasjoner langs norske veier.

Borettslag og sameier i Oslo kan søke om støtte

I Oslo er det innført en støtteordning for ladeinfrastruktur i borettslag og sameier. Dette tilbudet vil sannsynligvis bare utvide seg i årene som kommer. Du søker om støtte via kommunens nettsider.   

Tilskuddet dekker maksimalt 20 prosent av de godkjente investeringskostnadene. Støtten begrenses oppad til 5000 kroner per ladepunkt. Det er dessuten kun faste installasjoner, som borettslaget eller sameiet selv eier, som kan få støtten. 

Husk imidlertid at alle elektriske arbeider være utført av en autorisert installatør for å få tilskudd. 

Bestill gratis befaring

Som autorisert partner utfører Moss Elektro installasjonen av nye anlegg, men bestillinger gjøres via Elaway sine nettsider.