Etiske retningslinjer for leverandører

I Moss Elektro er vår målsetting å påvirke våre leverandører i positiv retning, i arbeidet for menneskerettigheter, arbeidsrettigheter og miljøvern.

Moss Elektro jobber aktivt for å være et ansvarlig selskap, med en visjon om sunn forretningsdrift kombinert med en leverandørkjede som opptrer i samsvar med konvensjoner vedtatt av FN og den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO.

Vi forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere tilegner seg den samme høye standarden som vi selv har nedfelt i våre retningslinjer for etisk handel.

Vår Code of Conduct

Ta kontakt med oss om åpenhetsloven

Benytt kontaktskjemaet under dersom du har spørsmål om Moss Elektros AS sitt arbeid og håndtering av negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold.

Ring oss på

69233400