Service

Hos Moss Elektro blir du møtt av fagsterke spesialister, som er spesialister på internkontroll og servicearbeid.

elektriker fra Moss Elektro tar en internkontroll hos en bedrift.

En grundig internkontroll har stor betydning for deg som bedrift. Du er lovpålagt å følge forskriftene, og her kan vi i Moss Elektro gi deg tryggheten du trenger.

Moss Elektro utfører alle typer installasjoner rettet mot industri, skip og offshore. I tillegg til ren installasjon, har vi montører som "går fast" hos industribedrifter. Disse følger en rotasjonsordning, men kundens behov blir til enhver tid ivaretatt. Alle våre montører stiller dessuten med egen servicebil. 

Våre medarbeidere utfører komplette svak- og sterkstrømsinstallasjoner, har høy faglig kompetanse og kjenner systemene og kvalitetskravene som stilles til oss som leverandør.

Internkontroll elektro

På lik linje med Arbeidstilsynet er ditt lokale elektrisitetstilsyn pålagt å etterse at gjeldende lover og forskrifter blir fulgt. Myndighetenes strenge kontrollrutiner og manglende dokumentasjon kan få alvorlige økonomiske og strafferettslige konsekvenser. 

Dessuten krever forsikringsselskapene vanligvis dokumentasjon på at internkontrollen er gjennomført etter forskriftene, før oppgjør kan finne sted. 

Hvis du overlater dette til oss kan du alltid føle deg helt sikker på at dokumentasjonen er forskriftsmessig, akkurat som selve kontrollen.

Vi er spesialister på internkontroll

Moss Elektro har spesialisert seg på internkontroll av elektriske anlegg i små og mellomstore næringsbygg. Vi har utarbeidet et system som er skreddersydd for å administrere og utføre denne kontrollen profesjonelt. 

I tillegg til å sikre at anlegget tilfredsstiller myndighetenes krav, gir systemet økt personsikkerhet i din bedrift, mer effektiv produksjon, redusert energiforbruk, færre driftsstopp og reduserte vedlikeholdskostnader.

Sammen med deg gjør vi en risikovurdering og avtaler hvor ofte kontroll skal gjennomføres. Vi passer på at dette utføres etter avtale, og kreves det thermofotografering av bygget gjør vi det.

I mellomperioden foretar du selv en egenkontroll etter ferdig utarbeidede sjekklister. 

Dersom du ikke allerede har noen som foretar internkontroll, anbefaler vi deg å ta kontakt for å se ditt behov.