Elbillading i borettslag og sameier

Huseiere er ikke de eneste som kjører elbil. Beboere i borettslag eier også elbiler, og etter innføring av nye regler kan beboere krevete at det tilrettelegges for ladeplass i sameiet. 

borettslag i moss

Du har rettigheter som eier i borettslag og sameier når det kommer til elbillading og tilrettelegging.

Hvordan få elbillader i borettslag?

I dag er vi flere elbileiere enn noen gang i Norge. Ifølge Norsk elbilforening ble det i 2019 registrert hele 260 668 elbiler i Norge, og 115 178 ladbare hybridbiler. Mange av disse bilene tilhørere leilighetsbeboere.

Moss Elektro ønsker å bistå borettslag og sameier som vil følge de nye reglene, som etter alt å dømme vil bli strengere i 2020. Vi kommer gladelig på befaring for å finne ut hvilke ladeløsninger som passer best for deg.  

Les også: Elbillader til deg med hus 

Eksperter på elbillading

Når vi har vært på befaring, kan vi gi deg et prisforslag for ladeanlegget som passer ditt borettslag. Her er det nok flere spørsmål som dukker opp for deg som er beslutningstager, blant annet: 

  • Hvordan fordeles strømforbruket?
  • Hvordan fordeles kostnadene?
  • Hvordan påvirker ladeanlegg resten av strukturen?

Dette er spørsmål du bør ta opp med resten av styret i borettslaget. Våre elektrikere kan likevel komme med noen gode forslag basert på tidligere erfaringer, og vil være en konstruktiv sparringspartner for deg. 

Mange ulike ladealternativer

Beboerne i borettslaget eller sameiet har sannsynligvis flere ulike elbiler, og forskjellige ønsker og behov for sin fremtidige ladestasjon. Det bør styret prøve å imøtekomme, og da gjelder det å finne fleksible ladeløsninger. 

Moss Elektro har lang erfaring med montering av elbilladere i borettslag, og kan raskt komme på befaring for å finne riktig alternativ. Ta kontakt i dag dersom du ønsker en vurdering. 

elbillader

Moss Elektro har lang erfaring med montering av elbilladere, og finner riktig behov for borettslaget eller sameiet sammen med deg.

Borettslag og sameier i Oslo kan søke om støtte

Elbiler ser det ikke ut til å bli færre av, spesielt i storbyene. I Oslo er det derfor innført en støtteordning for ladeinfrastruktur i borettslag og sameier. Dette tilbudet vil sannsynligvis bare utvide seg i årene som kommer. Du søker om støtte via kommunens egne nettsider

Tilskuddet dekker maksimalt 20 prosent av de godkjente investeringskostnadene. Støtten begrenses oppad til 5000 kroner per ladepunkt. Det er dessuten kun faste installasjoner, som borettslaget eller sameiet selv eier, som kan få støtten. 

Husk imidlertid at alle elektriske arbeider være utført av en autorisert installatør for å få tilskudd. 

Trenger du elektriker?

Moss Elektro stiller med fagsterke elektrikere til alt du trenger utført innen elektrisk installasjon. Fortell oss hva du trenger hjelp med, og vi kommer tilbake til deg med et uforpliktende tilbud.

Telefonnummer:

69233400