- Svært fornøyd med Moss Elektro

Vi er svært fornøyd med vårt gjensidige samarbeid, og kan anbefale Moss Elektro som leverandør av El og Auto tjenester.

 aker solutions logo

Vi har benyttet Moss Elektro til diverse El og Auto arbeider i forbindelse med daglig oppfølging på vår Site i Moss, til diverse ombygginger, og til Capex investeringer/nyanlegg. Arbeidet har bl.a. bestått av tavlebygging, prosjektering, montasjearbeider samt nødvendig dokumentasjon og sluttdokumentasjon.

Etterlever Moss Elektros HMS-regler

Montørene til Moss Elektro innretter seg etter Aker Solutions Moss sine strenge HMS-regler og prosedyrer, og etterlever disse i sitt daglige virke her på vår Site.

Moss Elektro har levert sine tjenester i henhold til oppsatte tidsplaner, og med kvalitet som forventet og avtalt.

Som manager for Team Facilities and Maintenance er jeg svært fornøyd med vårt gjensidige samarbeid, og kan ut fra dette anbefale Moss Elektro som leverandør av El og Auto tjenester.

Geir Ove Simensen

Manager Facilities and Maintenance

Aker Solutions