HMS hos Moss Elektro

Moss Elektro AS er opptatt av sunn vekst, intern utvikling og en god kultur i selskapet. For å sikre dette har vi også utarbeidet og innført et internkontrollsystem ved å sørge for at alle ansatte er gjort kjent med og har fått nødvendig opplæring i Helse, Miljø og Sikkerhet.

Vår HMS-sjekkliste

Systemet bidrar til at våre ansatte og deres omgivelser er trygge, og består av en sjekkliste som sier at Moss Elektro AS alltid tilstreber følgende:

  • Å tilfredsstille de krav som internkontrollforskriften stiller til oss.
  • Å arbeide systematisk for å beskytte våre ansatte mot skader og arbeidsuhell.
  • Å drive systematisk kontroll for å hindre skader på det indre og ytre miljø.
  • Å legge forholdene til rette for at hver enkelt medarbeider skal være ansvarlig for helse, miljø og sikkerhet ved eget arbeid.

Eksperter på internkontroll

Vi er også eksperter på internkontroll av elektriske anlegg i små og mellomstore næringsbygg. Dersom du ønsker hjelp med dette i din bedrift, ta kontakt for et uforpliktende tilbud.

HMS erklæring til oppdragsgiver 

Trenger du elektriker?

Moss Elektro stiller med fagsterke elektrikere til alt du trenger utført innen elektrisk installasjon. Fortell oss hva du trenger hjelp med, og vi kommer tilbake til deg med et uforpliktende tilbud.

Telefonnummer:

69233400